1. SỰ CHẤP THUẬN
Website này được Công ty Fanxipan quản lý. Khi mỗi khách hàng truy cập vào website này, trang web sẽ tự động lưu địa chỉ IP cùng với tên miền. Chúng tôi cũng sử dụng các công cụ kiểm tra như “cookie”. Một tài khoản cookie sẽ lưu trữ dữ liệu mà server của website gửi đến trình duyệt của bạn khi bạn truy cập vào trang web, việc sử dụng chức năng này sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ và tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của khách hàng khi truy cập vào website của chúng tôi.

2. MỤC ĐÍCH THU THẬP
Khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho bạn. Fanxipan sẽ nỗ lực để đảm bảo thông tin của bạn được giữ bí mật. Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của bạn.

3. KHỞI TẠO LƯU TRỮ THÔNG TIN
Fanxipan sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4. LỰA CHỌN
Nếu tại bất kỳ thời điểm nào bạn muốn ngừng nhận các thông tin liên lạc về marketing từ chúng tôi, cách thức dễ nhất để thực hiện việc đó là sử dụng tính năng không đăng ký trong thông tin liên lạc về marketing mà bạn đã nhận được. Bạn cũng có thể cho chúng tôi biết bằng cách gửi email, gọi điện hoặc viết thư cho chúng tôi sử dụng thông tin liên lạc dưới đây trong mục “Liên Hệ Với Chúng Tôi”. Trong yêu cầu, vui lòng nêu rõ rằng bạn muốn ngừng nhận các thông tin liên lạc về marketing từ chúng tôi.

5. CÁC CẬP NHẬT ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ NÀY
Chúng tôi có thể thay đổi chính sách riêng tư này. Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào, vì vậy hãy xem xét nó thường xuyên. Việc bạn sử dụng các thông tin từ trang web của chúng tôi sau khi có các thay đổi này có nghĩa là bạn chấp nhận chính sách riêng tư sửa đổi.

6. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN
Chúng tôi sẽ không giữ thông tin cá nhân của bạn lâu hơn mức cần thiết cho mục đích thu thập thông tin. Điều này có nghĩa là thông tin sẽ bị hủy hoặc bị xóa khỏi hệ thống của chúng tôi khi nó không còn cần thiết nữa. Chúng tôi thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo rằng chúng tôi xử lý và lưu giữ thông tin về bạn dựa trên logic sau:
1. Ít nhất là khoảng thời gian mà thông tin được sử dụng để cung cấp dịch vụ cho bạn
2. Theo quy định của pháp luật, hợp đồng, hoặc liên quan đến các nghĩa vụ theo luật định của chúng tôi
3. Thời hạn cần thiết cho mục đích thu thập, là xử lý thông tin, hoặc lâu hơn nếu được quy định theo hợp đồng, theo luật hiện hành, hoặc cho mục đích thống kê, tùy thuộc vào các biện pháp bảo vệ thích hợp.

7. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG NHỮNG DỊCH VỤ NÀO CỦA BÊN THỨ BA ?
Một số nội dung, quảng cáo và chức năng trong dịch vụ của chúng tôi do các bên thứ ba cung cấp. Các bên thứ ba này có thể sử dụng cookie theo dõi và các công cụ khác để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng các dịch vụ này. Những bên thứ ba này không được Fanxipan kiểm soát trực tiếp, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên xem chính sách bảo mật của họ để hiểu cách họ sử dụng dữ liệu của bạn.

8. LIÊN HỆ KHI CẦN TÌM HIỂU THÊM CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Chúng tôi trân trọng mọi ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ khách hàng về dịch vụ cũng như chính sách này. Mọi thắc mắc liên quan hoặc trong trường hợp thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo, khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:
Email: support@fanxipan.net
Điện thoại: (+84)246 295 8774