logo-sharepoint

Với đội ngũ chuyên gia SharePoint, chúng tôi cung cấp dịch vụ hoàn chỉnh từ Khảo sát yêu cầu; phân tích & thiết kế; phát triển ứng dụng; triển khai; đào tạo & chuyển giao; bảo trì & hỗ trợ.

Phát triển ứng dụng trên mọi nền tảng: Web App, Window Form App & Mobile App.

Quy trình

 • null

  Tiếp nhận yêu cầu

  Tiếp nhận yêu cầu triển khai ứng dụng, giải pháp từ Doanh nghiệp.
  Làm việc với bộ phận chuyên môn để xác định rõ các yêu cầu về ứng dụng.

 • null

  Thống nhất phương án triển khai

  Đề xuất & Thống nhất phương án triển khai: phạm vi, thời gian, chi phí, nguồn lực.

 • null

  Triển khai

  Phất triển ứng dụng, giải pháp theo yêu cầu nghiệp vụ của Doanh nghiệp.

 • null

  Nghiệm thu

  Phối hợp với Khách hàng để roát, kiểm tra hệ thống – đảm bảo hệ thống triển khai đã đáp ứng yêu cầu của khách hàng

 • null

  Đào tạo, chuyển giao

  Tổ chức đào tạo cho đối tượng người dùng chính, cán bộ vận hành.
  Chuyển giao đầy đủ tài liệu kỹ thuật, tài liệu Hướng dẫn sử dụng.

 • null

  Bảo hành

  Bảo hành hệ thống theo thỏa thuận đã thống nhất với Doanh nghiệp. Cung cấp các kênh hỗ trợ qua hotline, email, website,…

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ

null
Liên hệ với Chúng tôi
null

Gọi ngay 096 669 0496

Để được nhận tư vấn về sản phẩm, dịch vụ