logo-sharepoint

SharePoint là một sản phẩm tuyệt vời để quản lý lý & lưu trữ tài liệu, hồ sơ.  FANXIPAN cung cấp đa dạng các giải pháp hỗ trợ Doanh nghiệp quản lý các loại tài liệu khác nhau như Kho tài liệu số, Quản lý công văn đến – đi, Quản lý & phát hành văn bản nội bộ, Quản lý Hợp đồng,…

Giải pháp nổi bật

Quy trình

 • null

  Giới thiệu giải pháp

  Giới thiệu với Doanh nghiệp giải pháp Quản lý tài liệu được triển khai trên SharePoint
  Chia sẻ kinh nghiệm triển khai của FANXIPAN

 • null

  Đánh giá hiện trạng và Đề xuất các phương án triển khai

  Khảo sát hiện trạng quản lý & lưu trữ tài liệu của Doanh nghiệp.

  Làm rõ các yêu cầu, kỳ vọng về phần mềm Quản lý tài liệu Doanh nghiệp.

  Cung cấp Báo cáo đánh giá & Đề xuất các phương án triển khai phù hợp với Doanh nghiệp.

 • null

  Thống nhất phương án triển khai

  Phối hợp với Doanh nghiệp để thống nhất phương án triển khai: phạm vi, lộ trình, thời gian, chi phí, nguồn lực.

 • null

  Triển khai

  Xây dựng các kho lưu trữ văn bản, tài liệu theo yêu cầu nghiệp vụ của Doanh nghiệp.

 • null

  Nghiệm thu

  Phối hợp với Khách hàng để roát, kiểm tra phầm mềm – đảm bảo phần mềm triển khai đã đáp ứng yêu cầu của khách hàng

 • null

  Chuyển đổi dữ liệu

  Số hóa & chuyển đổi tài liệu lên hệ thống mới. Phối hợp với khách hàng rà soát dữ liệu sau khi chuyển đổi.

 • null

  Đào tạo, chuyển giao

  Tổ chức đào tạo cho đối tượng người dùng chính, cán bộ vận hành.
  Chuyển giao đầy đủ tài liệu kỹ thuật, tài liệu Hướng dẫn sử dụng.

 • null

  Bảo hành

  Bảo hành hệ thống theo thỏa thuận đã thống nhất với Doanh nghiệp. Cung cấp các kênh hỗ trợ qua hotline, email, website,…

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ

null
Liên hệ với Chúng tôi
null

Gọi ngay 096 669 0496

Để được nhận tư vấn về sản phẩm, dịch vụ