TỔNG QUAN
Khi truy cập website www.sharepoint.vn, vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận pháp lý giữa bạn và công ty Fanxipan như sau:
Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng bất kì nội dung, hình ảnh nào của trang thông tin điện tử này, bạn (người sử dụng) công nhận đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản sử dụng của chúng tôi, xin vui lòng không sử dụng trang thông tin điện tử này.
Fanxipan chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên website đến người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên website tuân thủ các quy định của pháp luật, và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

1. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRỰC TUYẾN
Bạn không được sử dụng các sản phẩm của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào trong quá trình sử dụng dịch vụ, Không được lưu trữ, phát tán virus hoặc bất kỳ mã nguồn độc hại có tính chất phá hoại.

2. ĐIỀU KIỆN CHUNG
Trang web này và tất cả nội dung của website, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của Fanxipan hoặc bên thứ ba cấp phép cho Fanxipan. Bản quyền của Fanxipan được thể hiện trên website bằng dòng chữ tiếng Anh “© 2020 Copyright by Fanxipan. All rights reserved.”.
Bất kỳ nội dung nào thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm… đều thuộc quyền sở hữu của Fanxipan và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.
Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Fanxipan là xâm phạm quyền của Fanxipan. Fanxipan có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

3. TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN
Fanxipan không chịu trách nhiệm nếu thông tin cung cấp trên website chưa đầy đủ hoặc chưa được cập nhật. Các thông tin chỉ được cung cấp mang tính tham khảo, bạn không nên dựa vào hoặc sử dụng làm cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định mà không tham khảo thêm các nguồn thông tin khác, chính xác hơn, đầy đủ hơn.
Chúng tôi có quyền sửa đổi nội dung của trang web này bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải thông báo cập nhật bất kỳ thông tin nào trên trang web. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm theo dõi các thay đổi đối với toàn bộ nội dung trên trang web của chúng tôi.

4. THÔNG TIN DỊCH VỤ
Fanxipan có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.
Khi sử dụng website, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của Fanxipan. Theo đó, Fanxipan không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của website.

5. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG
Bạn đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website của Fanxipan.
Bạn nhận thức rõ và chấp nhận rằng Fanxipan không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì.
Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên trang web hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên trang web này thì phương thức duy nhất bạn nên thực hiện là chấm dứt truy cập/sử dụng thông tin trên website.

6. LUẬT ÁP DỤNG VÀ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền của Việt Nam, theo pháp luật hiện hành của Việt Nam.

7. THU THẬP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Trong quá trình sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý nhận tất cả thông báo, quảng cáo từ Fanxipan liên quan tới dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của bạn. Trong trường hợp bạn đăng ký sử dụng dịch vụ do bên thứ ba cung cấp thì những thông tin của bạn sẽ được chia sẻ với bên thứ ba, dựa trên sự chấp thuận của bạn. Bạn cũng đồng ý nhận tất cả thông báo từ bên thứ ba liên quan tới dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của bạn.

8. LƯU TRỮ THÔNG TIN
Trang web Fanxipan sử dụng cookie để cá nhân hóa và nâng cao trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.

9. LIÊN KẾT
Trang web này có thể được liên kết với các trang web. Do đó bên cạnh những quy định trong các điều khoản này bạn còn phải chịu sự điều chỉnh của các điều khoản riêng từ các trang web đó.
Chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hay bất cứ sự tham chiếu nào tới một trang web không thuộc Fanxipan và/hoặc tới một sản phẩm và/hoặc thông tin đặc biệt nào của bên thứ ba trên trang web này.

10. ĐIỀU KHOẢN TRUY CẬP
Bất kỳ thông tin nào được cung cấp hoặc liên quan đến Fanxipan sẽ được coi là tài sản của Fanxipan. Người sử dụng không được tiết lộ các thông tin đó cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Fanxipan. Người truy cập đảm bảo tất cả thông tin mật nhận được từ các bên theo Thỏa thuận này hoặc liên quan đến Thỏa thuận này được bảo mật một cách nghiêm ngặt. Điều này sẽ không áp dụng đối với các thông tin đã được công khai theo cách thức hợp pháp hoặc được phép tiết lộ theo chấp thuận bằng văn bản của bên kia.

11. SỬA ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
Fanxipan bảo lưu quyền sửa đổi Điều khoản sử dụng vào bất kỳ lúc nào và không cần nêu lý do. Người sử dụng phải đồng ý với các sửa đổi Điều khoản sử dụng. Nếu người sử dụng không đồng ý với các sửa đổi, mỗi bên có quyền chấm dứt thỏa thuận liên quan với hiệu lực ngay lập tức. Vì lý do này, việc phản đối của người sử dụng phải được gửi bằng văn bản cho Fanxipan. Trường hợp không có ý kiến phản đối hay chấp thuận Điều khoản sử dụng trong vòng 4 tuần sau khi thông báo, Fanxipan có quyền chặn quyền truy cập vào trang web.

12. THÔNG TIN LIÊN LẠC CHI TIẾT
Email: support@fanxipan.net
Điện thoại: (+84)246 295 8774