Phần mềm được triển khai trên nền tảng SharePoint cung cấp một cổng thông tin tác nghiệp hỗ trợ Doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ nội bộ khi quy trình khởi tạo, gửi yêu cầu hỗ trợ, tiếp nhận & xử lý yêu cầu được thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời.

Mô đun chức năng

Tính năng

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ

null
Đăng ký dùng thử
null

Gọi ngay 096 669 0496

Để được nhận tư vấn về sản phẩm, dịch vụ

null
Liên hệ với Chúng tôi