Phần mềm được triển khai trên nền tảng SharePoint cung cấp một thư viện quản lý thông tin lưu trữ tài liệu, hồ sơ bản vật lý của Doanh nghiệp như Hồ sơ phát triển dự án, Hồ sơ nhân sự,…

Tính năng

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ

null
Đăng ký dùng thử
null

Gọi ngay 096 669 0496

Để được nhận tư vấn về sản phẩm, dịch vụ

null
Liên hệ với Chúng tôi