Phần mềm được triển khai trên nền tảng SharePoint cung cấp một giải pháp toàn diện hỗ trợ quy trình dự thảo, rà soát, phê duyệt tờ trình, hồ sơ.

Tính năng

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ

null
Đăng ký dùng thử
null

Gọi ngay 096 669 0496

Để được nhận tư vấn về sản phẩm, dịch vụ

null
Liên hệ với Chúng tôi