Phần mềm được triển khai trên nền tảng SharePoint hỗ trợ số hóa, lưu trữ và quản lý tập trung toàn bộ Công văn đến của Doanh nghiệp

Tính năng

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ

null
Đăng ký dùng thử
null

Gọi ngay 096 669 0496

Để được nhận tư vấn về sản phẩm, dịch vụ

null
Liên hệ với Chúng tôi