Phần mềm được triển khai trên nền tảng SharePoint cung cấp một giải pháp đầy đủ các tính năng hỗ trợ Doanh nghiệp quản lý tập trung tất cả các tài liệu tại doanh nghiệp – góp phần xây dựng một nguồn dữ liệu duy nhất đáng tin cậy để lưu trữ, quản lý và sử dụng

Tính năng

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ

null
Đăng ký dùng thử
null

Gọi ngay 096 669 0496

Để được nhận tư vấn về sản phẩm, dịch vụ

null
Liên hệ với Chúng tôi