Phần mềm được triển khai trên nền tảng SharePoint cho phép CBNV gửi yêu cầu hỗ trợ tư vấn pháp lý đến bộ phận pháp chế & cung cấp quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu cho Bộ phận Pháp chế.

Tính năng

null
Đăng ký dùng thử
null

Gọi ngay 096 669 0496

Để được nhận tư vấn về sản phẩm, dịch vụ

null
Liên hệ với Chúng tôi